WYNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 2015

Wyniki z  Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe (stary egzamin) oraz Egzaminu Potwierdzającego  Kwalifikacje w Zawodzie (nowy egzamin), będzie można odbierać od dnia 28 sierpnia 2015 r. (piątek) od godz. 10.00 w sekretariacie szkoły.

E_zaw

matura_poprawkowa

Matura 2015 – sesja poprawkowa

Egzamin Maturalny poprawkowy (część pisemna) – odbędzie się we wtorek 25 sierpnia 2015 r. o godz. 9.00 w auli szkolnej. Prosimy o przybycie na egzamin przynajmniej 30 minut wcześniej,


Konkurs na 70-lecie szkoły

Szanowni ABSOLWENCI W związku z 70 rocznicą powstania Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego, komitet organizacyjny ogłasza konkurs na film, esej, lub opowiadanie (o nagrodę dyrektora) związane z latami nauki w naszej szkole. Prace konkursowe prosimy przesyłać do dnia 20 września 2015 r. na adres szkoły: Zespół Szkół Licealnych w Morągu, ul. 11 Listopada 7, 14-300 […]

konkurs

kosz

UWAGA koszykarze !!!

17 października 2015 r. święto Naszej szkoły. Zapraszamy koszykarki i koszykarzy na niepowtarzalne spotkanie po latach z naszymi trenerami Panem Zbigniewem Zepem i Panem Ryszardem Turczyńskim, w przeddzień zjazdu, czyli w piątek 16 października br.  o godzinie 16.00 w sali gimnastycznej. Planujemy rozegranie meczu w piłce koszykowej, wspólne oglądanie zdjęć, rozmowy o naszych latach w […]


Uroczyste Powiatowe Zakończenie Roku Szkolnego 2014/2015

26 czerwca w auli szkoły odbyło się powiatowe zakończenia roku szkolnego 2014/2015. W uroczystości udział wzięli: starosta ostródzki – Pan Andrzej Wiczkowski, wicestarosta ostródzki – Pan Edmund Winnicki, członek zarządu – Pan Antoni Smolak, radni powiatu ostródzkiego, nauczyciele, rodzice, uczniowie i zaproszeni goście. W trakcie uroczystości dokonano podsumowania osiągnięć, nagrodzono uczniów za szczególnie wysokie wyniki […]

getattach,mid,61404,mpid,3,mlid,-1,uid,5ca86765c3d196ac

Statystyka Biblioteki Szkolnej za rok szkolny 2014/2015

Czytelnictwo  uczniów  generuje  dane  statystyczne  dotyczące  wypożyczeń  książek,  odwiedzin  w  wypożyczalni  i   czytelni.  Raporty  statystyczne  dokonywane  są  na  koniec  każdego  semestru  oraz  roku  szkolnego. Liczba odwiedzin w wypożyczalni – 3201, Liczba odwiedzin w czytelni – 1435; Ogółem bibliotekę odwiedziło w roku szkolnym 2014/2015 – 4636 czytelników, Liczba wypożyczonych książek – 3463, Średnia wypożyczeń dziennie – […]

biblioteka1

egzaminy_poprawkowe_5

Terminy Egzaminów Poprawkowych 2014/2015

Terminy Egzaminów poprawkowych / klasyfikacyjnych   25 sierpnia 2015 r. (wtorek) godz. 9.00 Matematyka: klasy: 1B, 1T, 2C, 2T, 3C, 3E, 3T Język polski: klasy: 2B, 1T Historia: klasa 2B Chemia: klasa 2C 26 sierpnia 2015 r. (środa) godz. 9.00 Język niemiecki: klasa 3C Język angielski: klasy: 1T, 2T, 3D, 3E, 3T