Poprawione ZASTĘPSTWA 20 kwietnia 2015r. (poniedziałek)

Nieobecni: prof. D. Pietkiewicz – zwolnienie lekarskie prof. R. Turczyński – zawody   klasa   lekcja   Zastępstwo I A   3 Zaj. z wych. (z lekcji 5) – prof. T. Osękowski 5 Matematyka (z 24.04) – prof. A. Koloch 8 j. francuski (z 29.04) – prof. J. Horbacz I B 4 Warsztaty filozoficzne z […]

Zastepstwa

Zastepstwa

ZASTĘPSTWA 17 kwietnia 2015r. (piątek)

Nieobecność: prof. D. Pietkiewicz – zwolnienie lekarskie prof. M. Jabłońska – zwolnienie lekarskie   klasa   lekcja Zastępstwo II B 1 Wolna 2 j. polski (z 24.04) – prof. T. Kizło 4 Historia (z 24.04) – prof. A. Kochanowska II T 5 j. angielski (z   pon. 20.04) – prof. E. Gaweł III A 8 […]


ZASTĘPSTWA 16 kwietnia 2015r. (czwartek)

Nieobecność: prof. D. Pietkiewicz – zwolnienie lekarskie prof. M. Jabłońska – zwolnienie lekarskie   klasa   lekcja Zastępstwo I B 3 Wf (cała klasa) – prof. R. Turczyński I C 3 Edukacja dla bezp. – prof. M. Rybska (zastępstwo) I T 8 j. polski (z 24 kwietnia)- prof. T. Kizło II B 5 Wych. do […]

Zastepstwa

Karty obiegowe

UWAGA !!! Gospodarze klas maturalnych!!! Proszę zgłosić się do sekretariatu po odbiór kart obiegowych swojej klasy, które są niezbędne do odebrania dokumentów po ukończeniu szkoły.

ogloszenie_wazne_4

znaczek

Ogólnopolski Konkurs Informatyczny T.I.K? – TAK!

Organizatorzy Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI). PTI powołuje Komisję Konkursową, czuwającą nad przebiegiem Konkursu zgodnie z Regulaminem. §2 Cel Konkursu 1. Rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie. 2. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności. 3. Wyłanianie i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań informatycznych. […]


ZASTĘPSTWA 15 kwietnia 2015r. (środa)

Nieobecni: prof. D. Pietkiewicz – zwol. lekarskie prof. M. Jabłońska – zwol. lekarskie prof. M. Rybska – wyjazd służbowy     klasa   lekcja   Zastępstwo I B 3-4 Wf (cała klasa) – prof. R. Turczyński 5 Historia – prof. J. Jankowiak-Wydra (zastępstwo) I C 2 wolna 5 Fizyka (z lekcji 2) – prof. s. […]

Zastepstwa

Zastepstwa

ZASTĘPSTWA 14 kwietnia 2015r. (wtorek)

  Nieobecni: prof. D. Pietkiewicz – zwol. lekarskie prof. T. Kisielewski – zwol. lekarskie prof. M. Jabłońska – zwolnienie lekarskie prof. M. Rybska – wyjazd służbowy prof. A. Banach-Pająk – urlop   klasa     lekcja   Zastępstwo I A 8 Dziewczęta – wych. do życia w rodz. – prof. D. Sadłowska (zastępstwo) I B […]