HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM

*dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej   Część pisemna – 20 sierpnia 2019 r.(wtorek),  godz. 9:00   Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego: 11 września 2019 r.

matura_poprawkowa

ODBIÓR ŚWIADECTW MATURALNYCH

Zapraszamy po odbiór świadectw maturalnych od dnia 04 lipca 2019 r. (czwartek) od godz. 11.00 w pokoju nauczycielskim. Wzór upoważnienia do odbioru świadectwa maturalnego

Świadectwo

Szkolny zestaw podręczników na rok szk. 2019/2020

Szkolny zestaw podręczników obowiązujących 2019-2020 LICEUM (szkoła ponadgimnazjalna) Szkolny zestaw podręczników obowiązujących 2019-2020 TECHNIKUM (szkoła ponadgimnazjalna) Szkolny zestaw podręczników obowiązujących 2019-2020 LICEUM (szkoła ponadpodstawowa) Szkolny zestaw podręczników obowiązujących 2019-2020 TECHNIKUM (szkoła ponadpodstawowa)  

biblioteka1

GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW 2019/2020

03 września 2019r. (wtorek), godz.  13.00-15.30 – aula szkolna, 04 września 2019 r. (środa), godz. 13.00-15.30 – aula szkolna, 12 września 2019 r. (czwartek), godz. 15.30-17.30 – biblioteka szk.

Giełda podręczników

ZAMIAST KWIATKA NIOSĘ POMOC 2019 POMOC DLA KUBY SIEPIOŁY

„Jak co roku, również w tym, wspólnie z nauczycielami namawiamy Państwa, aby kwotę przeznaczoną na zakup kwiatów na zakończenie roku, przeznaczyć na pomoc dla Kuby. Kuba Siepioła – 11-letni chłopiec, morążanin, uczeń trzeciej klasy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie. Od urodzenia chorujący na dziecięce porażenie mózgowe, retinopatię wcześniaczą, ma również […]

kwiatek2dfff

Terminy egzaminów poprawkowych/klasyfikacyjnych sierpień 2019

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE/POPRAWKOWE sierpień 2019 przedmiot klasa data język angielski 1B, 2B, 3C 26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) godz. 9.00 historia 2T, 1A 26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) godz. 11.00 historia i społeczeństwo 2A 26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) godz. 11.00 matematyka 2T, 1B, 2B, 3C 27 sierpnia 2019 r. (wtorek) […]

egzaminy_poprawkowe_5

Wyjazd do Francji w ramach programu Erasmus+

 Uczniowie biorący udział w projekcie „Stalag – życie i śmierć w niemieckim obozie jenieckim podczas II wojny światowej” przebywali we Francji. Pobyt związany był z podsumowaniem projektu realizowanego w ramach unijnego programu Erasmus +, który rozpoczął się w 2017 r. i angażował poza naszymi uczniami również młodzież z Niemiec i […]

Bez nazwy 1 kopia

BAROKOWE INSPIRACJE NA FOTOGRAFIACH UCZNIÓW KLASY 1 B

W ramach zajęć języka polskiego uczniowie klasy 1 b mieli za zadanie wcielić się w rolę artysty fotografa i wykonać zdjęcia barokowe. Pomysł prac miał być oparty na głównych założeniach  światopoglądowych i filozoficznych epoki. Zdjęcia miały oddawać również problematykę poruszaną w utworach literackich czy sztuce. Wykonane zadanie udowodniło, że młodzież  […]

Processed with VSCO with b1 preset