AKREDYTACJA ERASMUSA


AKREDYTACJA ERASMUSA

w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe

dla ZSL w Morągu

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+  i Europejski Korpus Solidarności przyznał dla Zespołu Szkół Licealnych w Morągu Akredytację Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe do 31.12. 2027 roku.

Numer Akredytacji: 2021-1-PL01-KA120-VET-000047090

Okres obowiązywania: 1.02.2022 – 31.12.2027

Autor wniosku o akredytację: p. Alicja Śledź

Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.

W ramach przyznanej Akredytacji uczniowie Technikum Nr 2 w Morągu będą realizować co roku praktyki zawodowe za granicą, w krajach UE.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1 PROJEKT W RAMACH AKREDYTACJI – PRAKTYKI ZAWODOWE W GRECJI

  • numer: 2022-1-PL01-KA121-VET-000062834
  • czas trwania: 15 miesięcy – 06.2022 – 31.08.2023
  • kwota dofinansowania: 53 172,00 Euro
  • koordynator projektu: Alicja Śledź
  • praktyki zawodowe w Grecji
  • grupa docelowa: uczniowie Technikum z klasy 3t oraz 4tp
  • liczba uczestników wyjazdu: 29 uczniów + 2 nauczycieli
  • 14-dniowy wyjazd do Grecji:

             -praktyki – 10 dni

-podróż – 2 dni

-program kulturowy/wycieczki – 2 dni

  • termin wyjazdu: 16 -29 kwietnia 2023 r.

Wyjazd na praktyki jest w całości bezpłatny. Zapewniony transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, wycieczki lokalne.

Rekrutacja uczestników odbędzie się w styczniu 2023 roku.

CERTFIKAT AKREDYTACJI