Rzecznik Praw Ucznia


Rzecznik Praw Ucznia

FUNKCJĘ RZECZNIKA PRAW UCZNIA w roku szkolnym 2021/2022 pełni: Pan Tomasz Kizło (nauczyciel j. polskiego)  kontakt: kizlo.zsl13@gmail.com RZECZNIK PRAW UCZNIA to nauczyciel, którego rola polega na przestrzeganiu praw i obowiązków ucznia, rozwiązywaniu konfliktów na płaszczyźnie uczeń-nauczyciel oraz nauczyciel – uczeń. Jest osobą ułatwiającą podmiotowe traktowanie uczniów w procesie dydaktyczno – wychowawczym. JAK […]

RPU