Rada Rodziców


Rada Rodziców 2021/2022

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Licealnych w Morągu ul. 11 Listopada 7 14-300 Morąg NR KONTA BANKOWEGO (M-ZBS):  71 8843 0003 0030 0499 3000 0010   Skład Rady: Przewodniczący: Pan  Jarosław Macikowski Z-ca przewodniczącego: Pani Iwona Katarzyńska Sekretarz: Pani Justyna Pruszyńska, Pani Aleksandra Erdon   Komisja Rewizyjna: Pani Iwona Szuba […]

rada