Zebrania


Spotkanie z rodzicami.

Serdecznie zapraszamy Rodziców na spotkania z wychowawcami w czwartek, 8.09 o godz. 16.00

0802216001504608817

Organizacyjne spotkania dyrektora z rodzicami uczniów

Zapraszamy 09 września 2021 r. (czwartek); – 16.00 organizacyjne spotkanie dyrektora i zespołu wychowawczego z rodzicami klas I – sprawy organizacyjne, wybory rad klasowych i przedstawicieli Rady Rodziców (aula szkolna), – 16.00 organizacyjne spotkanie wychowawców klas II LO i kl. II-III T2 z rodzicami – sprawy organizacyjne, wybory rad klasowych […]

zebranie