ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY


anonimowa_skrzynka

W trosce o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne naszych uczniów podejmujemy w szkole szereg działań wychowawczych i profilaktycznych.

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami,  utworzyliśmy elektroniczną  „anonimową skrzynkę na sygnały” oraz stacjonarną skrzynkę przy wejściu do sekretariatu:

IMG_20190531_125016

Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa na stronie internetowej: https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/