Uczniowie


PRAKTYKI ZAWODOWE i JOB SHADOWING WE WŁOSZECH

PRAKTYKI ZAWODOWE WE WŁOSZECH ORAZ JOB SHADOWING   W ramach przyznanej Akredytacji VET realizujemy kolejny projekt, w ramach którego w tym roku szkolnym uczniowie Technikum odbędą 2-tygodniowe praktyki zawodowe we Włoszech, a 3 nauczycieli wyjedzie na Job Shadowing (obserwację pracy) włoskich nauczycieli. …………………………………………………………………………………………………………………………………… Informacje o projekcie Numer projektu: 2023-1-PL01-KA121-VET-000118695 Numer akredytacji: 2021-1-PL01-KA120-VET-000047090 […]

Włochy)

Dzień z życia technika II. 2024r.

Klasa 2T Przedmiot:Pracownia – systemy operacyjne i sieci komputerowe Temat:Konfigurowanie wirtualnych serwerów WWW mgr K. Staszan wraz z uczniami

IMG_6918

Olimpiada Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce

JEŻELI INTERESUJESZ SIĘ PROGRAMOWANIEM TA OLIMPIADA JEST DLA CIEBIE Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w roku szkolnym 2023/2024 dla uczniów szkół ponadpodstawowych pod Patronatem Ministra Edukacji i Nauki i  Urzędu Patentowego organizuje: Olimpiadę Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce – Blok programistyczny Regulamin Olimpiady na naszej stronie:  www.pzswir.pl Olipiada umożliwi […]

OTiI_plakat_202324-2

Wyniki etapu szkolnego Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości

    15 grudnia 2023r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości. Olimpiada ma charakter naukowo–techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź […]

IMG_6729

Mistrz Programowania 2024

Wszystkie strony Mistrza Programowania 2024 Oderwijmy nastolatków od gier! Pokażmy im coś ciekawszego! Przed nami trzecia, kolejna edycja Mistrza Programowania. To całkowicie bezpłatny, ogólnopolski, coroczny konkurs programistyczny. Każdy może wziąć udział ale zapraszamy szczególnie młodzież ze szkół podstawowych i średnich. W ostatniej edycji konkursu wzięło udział ponad 950 uczestników. W […]

Plakat_1

Dzień z życia technika I. 2024r.

Klasa 3T Przedmiot:Pracownia – systemy operacyjne i sieci komputerowe Temat: Konfigurowanie wirtualnych serwerów WWW  mgr K. Staszan wraz z uczniami

IMG_6719

Egzamin próbny INF.03

Uczniowie klasy 5t wzięli udział w próbnym egzaminie INF.03 –  Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

IMG_6556

Olimpiada Liderów Telekomunikacji i Informatyki POLTELEINFO – etap szkolny.

25 października obył się etap szkolny Olimpiady Liderów Telekomunikacji i Informatyki POLTELEINFO. Laureaci i finaliści zwolnieni są z części pisemnej egzaminu zawodowego technika informatyka a także otrzymują preferencyjne warunki przy rekrutacji na studia na wybranych Uczelniach Wyższych. Wyniki etapu szkolnego zostaną ogłoszone za 6 tygodni. mgr Krzysztof Staszan 

IMG_6368