STATUTY SZKOŁY- obowiązujące


Statut Liceum Ogólnokształcącego ->  pdf

Statut Technikum Nr 2 w Morągu -> pdf

Statut Zespołu Szkół Licealnych -> pdf