Medyczna


Abracadabra, hocus-pocus, sublimacja-resublimacja…

        Na jednej z niedawnych lekcji fizyki i chemii uczniowie klas III Ap i III Bp, mogli samodzielnie trochę poczarować przeprowadzając proces parowania ciała stałego (sublimację), którym w jednej z grup był naftalen, a w drugiej kamfora. Następnie pary tych substancji zostały zestalone na zewnętrznym dnie wypełnionej zimną wodą kolby […]

20211001_092605

Zrozumieć chemię…

          W tym wyjątkowym roku szkolnym, uczniowie wielu klas naszej szkoły mają okazję co jakiś czas eksperymentować w grupach w pracowni chemicznej. Dotyczy to zarówno tych klas, które chemię realizują tylko w podstawie i próbują ją na nowo odkrywać, jak również tych, które rozszerzają ten przedmiot i starają się go […]

20210922_102627

Szczęśliwa trzynastka?

      Jedyną grupą uczniów, która aktualnie rozszerza fizykę w naszej Szkole, jest licząca 13 uczniów, grupa 1 z klasy III Ap. W związku z tym mają już pewne przemyślenia i mogą się nimi podzielić z każdym, kto tego potrzebuje. Na pytanie dlaczego akurat fizyka, odpowiadają różnie: „…wybrałam fizykę ponieważ zaciekawiła […]

20210929_131517

Eksperymentuję, bo lubię…

W bieżącym roku szkolnym, klasy liczące powyżej 30 uczniów, zostały na części zajęć podczas realizowanych w podstawie lub rozszerzeniu większości przedmiotów przyrodniczych, podzielone na dwie grupy ćwiczeniowe. Dotyczy to klas:  II A, II B i III Bp, które w jednym wybranym tygodniu w cyklu czterotygodniowym, mają w planie naprzemienne zajęcia […]

20210914_092256

Student medycyny na zajęciach w klasie biol-chem

W dniu 17 września 2021 r. absolwent naszej szkoły i jednocześnie aktualny student Wydziału Lekarskiego GUMED w Gdańsku – Mikołaj Niemczewski, poprowadził na 7 i 8 lekcji, dwugodzinne zajęcia z chemii w jednej z grup laboratoryjnych klasy II A o profilu biol-chem. W zajęciach, w roli laboranta asystował uczeń naszej […]

20210917_150618

Kolejne klasy w pracowni…

        W środę 4 marca 2020 r. dwie grupy uczniów z kl. I Tg i z klasy I Ap, eksperymentowały w zespołach 2-3 osobowych w szkolnej pracowni chemicznej.  Uczniowie klasy I Bg swoje chemiczne doświadczenia wykonywali w piątek 6 marca. Dla części uczniów zajęcia takie odbyły się tu po raz […]

20200306_110902

Bo fantazja jest od tego…

no właśnie: aby bawić się… na całego.               Dzisiejsze (02 marca 2020 r.) zajęcia laboratoryjne przeprowadzone w klasach: I Ap i II A/B, które realizują chemiczne rozszerzenie, można by nazwać roboczo: „między zabawą, a chemią”.                Uczniowie w nich uczestniczący, mieli okazję wykazać się swoją bogatą fantazją i praktycznie nieskrępowaną […]

20200302_140445

„Chemiczne rewolucje” dla humanistów

W miniony czwartek, czyli 27 02 2020 ponad trzydziestoosobowa grupa uczniów z klasy  I Bp (sami zdeklarowani humaniści) oraz kilkunastoosobowa grupa uczniów z klasy I Ag (w dużej części urodzeni humaniści), miały rzadką okazję na swoich planowych lekcjach chemii, do samodzielnego eksperymentowania w nowej pracowni chemiczno-fizycznej.          Przyodziani w śnieżnobiałe […]

20200227_140432

Tłusty czwartek czyli chemia na bogato!

19 lutego 2020 r. na lekcji chemii grupa uczniów z kl. I Ap –  rozszerzających fizykę, którzy poznają chemię tylko na poziomie podstawowym (1 h/tyg) oraz  20 lutego 2020 r. uczniowie z klasy I Ag, którzy realizują na razie chemię w zakresie podstawowym (1h/tyg),  mieli okazję samodzielnie eksperymentować, tak jak […]

20200220_135625

Nowa pracownia chemiczna coraz lepiej zorganizowana!

Okazję, aby się o tym przekonać mieli ostatnio uczniowie kl. I Ap, którzy czują się tu coraz lepiej i pewniej. Podczas doświadczeń chemicznych w ostatni wtorek 18 02, korzystali bowiem z gotowych roztworów barwnych i bezbarwnych soli, przygotowanych wcześniej przez uczniów klas II A i II B. Uczniowie klas drugich […]

20200218_144557

Ćwiczenia laboratoryjne

Oprócz zajęć pozalekcyjnych prowadzonych podczas realizacji projektu „Eksperymentuję w laboratorium”, młodzież rozszerzająca chemię ma coraz częściej okazję przygotowywać i wykonywać doświadczenia także podczas lekcji. Nowa pracownia chemiczna, „żyje” więc także podczas godzin lekcyjnych.        Ostatnio uczniowie kl. II A i II B mieli okazję przygotowywać pozyskane poprzez projekt specjalne, profesjonalne […]

20200212_082203