Wzory druków


🔔 Dzwonki (lekcje) 🔔

Oświadczenie o rezygnacji z zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie”

Oświadczenie w sprawie uczęszczania na lekcje religii (rodzic)

Oświadczenie w sprawie uczęszczania na lekcje religii (uczeń pełnoletni)

Podanie o zwolnienie z Wf

(RODO) Klauzula informacyjna dla uczniów/rodziców

(RODO) Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Podanie o wystawienie duplikatu świadectwa

Podanie o wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej

Wzór upoważnienia do odbioru świadectwa maturalnego

 

Wniosek o wystawienie duplikatu składa i duplikat odbiera osoba, na którą dokument jest wystawiony, a w szczególnych przypadkach osoba upoważniona przez właściciela dokumentu.

  • Koszt wydania duplikatu świadectwa : 26 zł  (zgodnie z ustawą o  opłacie skarbowej)
  • Koszt wydania duplikatu legitymacji : 9 zł  (zgodnie z ustawą o  opłacie skarbowej)

Wpłatę za duplikat należy dokonać na konto bankowe szkoły:  

Dane do przelewu:

Zespół Szkół Licealnych w Morągu

ul. 11 Listopada 7 , 14-300 Morąg

Nr konta: 31 1020 3613 0000 6202 0111 7928  (Bank PKO)

Tytuł: „Opłata za wydanie duplikatu świadectwa/legitymacji (imię i nazwisko)”