Nauczyciele


Lekcja pełna emocji…

W środę 6.10.2021 r. na dwugodzinnej lekcji chemii w klasie III Ap, grupa 2 – rozszerzająca ten przedmiot, miała okazję po raz pierwszy samodzielnie otrzymywać i zbierać gazowe produkty reakcji: eten (etylen) i etyn (acetylen).      Następnie młodzież pracująca w czterech zespołach, zbadała właściwości fizyczne (stan skupienia, barwę, rozpuszczalność w […]

Frame-02300

Rada pedagogiczna 2021/2022:

DYREKTOR:   mgr Jan Horbacz WICEDYREKTOR: mgr Kazimierz Dudek _______________ NAUCZYCIELE: Język polski: mgr Krystyna Horbacz mgr Tomasz Kizło mgr Dagmara Zawarczyńska-Kutarba Język angielski: mgr Martyna Durzyńska mgr Sylwia Mazuro-Kostyszyn mgr Małgorzata Stępkowska-Fanfara mgr Alicja Śledź mgr Jan Horbacz Język angielski zawodowy: mgr Sylwia Mazuro-Kostyszyn mgr Alicja Śledź Język niemiecki: […]