Rada pedagogiczna 2021/2022:


DYREKTOR:   mgr Jan Horbacz

WICEDYREKTOR: mgr Kazimierz Dudek

_______________

NAUCZYCIELE:

Język polski:

mgr Krystyna Horbacz

mgr Tomasz Kizło

mgr Dagmara Zawarczyńska-Kutarba

Język angielski:

mgr Martyna Durzyńska

mgr Sylwia Mazuro-Kostyszyn

mgr Małgorzata Stępkowska-Fanfara

mgr Alicja Śledź

mgr Jan Horbacz

Język angielski zawodowy:

mgr Sylwia Mazuro-Kostyszyn

mgr Alicja Śledź

Język niemiecki:

mgr Marta Rybska

mgr Tomasz Osękowski

Język rosyjski:

mgr Agnieszka Kosiewicz

Matematyka:

mgr Magdalena Jabłońska

mgr Irena Talko

mgr Piotr Sikorski

mgr Daniel Łoszkowski

Fizyka:

mgr Sławomir Bladowski

mgr Agnieszka Glonek-Korczakowska

Informatyka i przedmioty zawodowe:

mgr Piotr Sikorski

mgr Krzysztof Staszan

mgr Łukasz Zaleski

mgr inż. Marek Harasimowicz

Geografia:

mgr Stanisława Bladowska

Biologia:

mgr Katarzyna Rydzik

mgr Dorota Sadłowska

Przyroda:

mgr Katarzyna Rydzik

Chemia:

mgr Sławomir Bladowski

mgr  Brygida Macyra

Historia:

mgr Kazimierz Dudek

mgr Agnieszka Kochanowska

mgr Jolanta Szkamruk

Historia i społeczeństwo:

mgr Kazimierz Dudek

mgr Agnieszka Kochanowska

mgr Jolanta Szkamruk

Wiedza o społeczeństwie:

mgr Kazimierz Dudek

mgr Agnieszka Kochanowska

Podstawy przedsiębiorczości:

mgr Katarzyna Rydzik

Wychowanie fizyczne:

mgr Dorota Pietkiewicz

 mgr Ryszard Turczyński

Edukacja dla bezpieczeństwa:

mgr Marta Rybska

Plastyka:

mgr Beata Bielkuńska

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Dorota Sadłowska

Bibliotekarz:

mgr Krystyna Horbacz

mgr Dagmara Zawarczyńska-Kutarba

Pedagog szkolny:

mgr Alicja Śledź

Doradca zawodowy:

mgr Agnieszka Kosiewicz

Religia:

ks. mgr Roman Storoniak

ks. mgr Sławomir Milde

ks. mgr Sebastian Rozumek

Bezpieczeństwo i higiena pracy:

mgr Tomasz Kisielewski

Warsztaty geograficzne:

mgr Stanisława Bladowska

Zarządzanie finansami:

mgr Magdalena Jabłońska