III Ap na uczelni w Olsztynie


       W piątek 10 06 2022 grupa biol-chem z  klasy III Ap, wzięła udział w zajęciach laboratoryjnych w Katedrze Chemii na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie. 16 uczniów eksperymentowało niemal 3 godziny, przeprowadzając reakcje charakterystyczne związków organicznych: węglowodorów nasyconych i nienasyconych, alkoholi mono- i polihydroksylowych, fenoli, aldehydów, ketonów oraz białek.

        Niewątpliwą zaletą zajęć prowadzonych przez Panią dr Jolantę Paprocką, jest możliwość ich współprzygotowania i współprowadzenia przez nauczyciela szkoły średniej.  Taka forma zajęć ułatwia młodzieży zrozumienie trudnych zagadnień, pomaga uczniom poczuć się studentami, umożliwia konsultacje z nauczycielem podczas wykonywania trudnych doświadczeń. Pozwala także na tworzenie adekwatnej dokumentacji papierowej z przeprowadzanych badań, tworzonej na bieżąco podczas zajęć, dzięki przygotowanym kartom pracy zawierającym miejsce na obserwacje uczniów, wyciągane przez nich wnioski oraz zapis równań reakcji redox lub reakcji kompleksowania. Swobodna atmosfera zajęć umożliwia także uczniom wykonywanie zdjęć lub filmów z przeprowadzanych samodzielnie eksperymentów.

         Zajęcia w których mieliśmy możliwość uczestniczyć, są potrzebną alternatywą dla zajęć eksperymentalnych prowadzonych w szkole, gdyż uczymy się chemii w ciekawy i odmienny sposób, wykorzystując atrakcyjne możliwości uczelni wyższej.

Sławomir Bladowski


  Opublikowano: 13 cze 2022