ZASTĘPSTWA 21 grudnia 2018r. (piątek)


klasa lekcja Zastępstwo
IA 1-2 Spotkanie z wychowawcą (zgodnie ustaleniami samorządu)
3-4 Spotkanie w auli – p. S. Mazuro-Kostyszyn
I B 1-2 Spotkanie z wychowawcą (zgodnie ustaleniami samorządu)
3-4 Spotkanie w auli – p. S. Bladowska
I T 1-2 Spotkanie z wychowawcą (zgodnie ustaleniami samorządu)
3-4 Spotkanie w auli – p. T. Kizło
II A 1-2 Spotkanie z wychowawcą (zgodnie ustaleniami samorządu)
3-4 Spotkanie w auli – p. M. Rybska
II B 1-2 Spotkanie z wychowawcą (zgodnie ustaleniami samorządu)
3-4 Spotkanie w auli – p. A. Kochanowska
II T 1-2 Spotkanie z wychowawcą (zgodnie ustaleniami samorządu)
3-4 Spotkanie w auli – p. K. Szpechar-Butkiewicz
III A 1-2 8:00-9:00 grupa „matematyka rozsz.” – sprawdzian (p. I. Talko)
Pozostali – spotkanie z wychowawcą (zgodnie ustaleniami samorządu)
3-4 Spotkanie w auli – p. K. Horbacz
III C 1-2 8:00-9:00 grupa „matematyka rozsz.” – sprawdzian (p. I. Talko)
Pozostali – spotkanie z wychowawcą (zgodnie ustaleniami samorządu)
3-4 Spotkanie w auli – p. D. Sadłowska
III T 1-2 Spotkanie z wychowawcą (zgodnie ustaleniami samorządu)
3-4 Spotkanie w auli – p. K. Staszan
IV T 1-2 Spotkanie z wychowawcą (zgodnie ustaleniami samorządu)
3-4 Spotkanie w auli – p. K. Dudek