Akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile upamiętniająca 76. rocznicę powstania w getcie warszawskim


Po raz drugi, nasza szkoła, wzięła udział w programie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizującego corocznie akcję społeczno-edukacyjną Żonkile.

Dlaczego żonkile?

Ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, Marek Edelman, który przeżył likwidację getta, przez lata pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 roku. Do końca życia w rocznicę powstania przychodził pod Pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom. Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami.

19 kwietnia 2019 r. przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie.

Bez nazwy 1 kopia