Zrozumieć chemię…


          W tym wyjątkowym roku szkolnym, uczniowie wielu klas naszej szkoły mają okazję co jakiś czas eksperymentować w grupach w pracowni chemicznej. Dotyczy to zarówno tych klas, które chemię realizują tylko w podstawie i próbują ją na nowo odkrywać, jak również tych, które rozszerzają ten przedmiot i starają się go na nowo zrozumieć.

         Okazuje się jednak, że doświadczenia chemiczne, to jeszcze nie wszystko. Podczas zajęć lekcyjnych, uczniowie na poziomie rozszerzonym, zajmują się także wewnętrzną budową materii. Modelują budowę cząsteczek omawianych związków chemicznych z uwzględnieniem zjawiska izomerii, a także co zdecydowanie ważniejsze – modelują także przebieg samych reakcji chemicznych, poznając ich mechanizmy: rodnikowy, elektrofilowy i nukleofilowy.

        Oprócz znanych powszechnie typów reakcji (synteza, analiza i wymiana) poznają także nowe: substytucja, addycja, eliminacja, kondensacja, depolimeryzacja, izomeryzacja. Do modelowania, uczniowie używają dostępnych w pracowni zestawów kolorowych kulek z otworami symbolizującymi atomy różnych pierwiastków o określonej wartościowości oraz elastycznych łączników zastępujących wiązania chemiczne (pojedyncze lub wielokrotne) pomiędzy atomami.

       Ponadto przed planowaną lekcją laboratoryjną uczniowie często oglądają wcześniej na filmie przebieg wykonywanych później eksperymentów, z odpowiednim komentarzem nauczyciela, dotyczącym wymogów bezpieczeństwa i sposobu wykonania poszczególnych czynności doświadczalnych. Poniżej zamieszczam kilka zdjęć z takich lekcji, gdzie młodzież wykazuje się wiedzą, kreatywnością i pomysłowością podczas innych zajęć niż lekcje laboratoryjne.

                                                                                                                                                  Sławomir Bladowski


Opublikowano: 11 października 2021