Wyniki Konkursu Literackiego – Morąskie Dni Rodziny 2022


Zespół Szkół Licealnych w Morągu organizował Konkurs Literacki pt. „Rodzina z wartościami to silna rodzina”, w ramach Morąskich Dni Rodziny. Konkurs dedykowany był dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Wyniki konkursu są następujące:
a) szkoły podstawowe
I miejsce – Weronika Markiewicz kl. VIII b, SP 1;
II miejsce – Wiktoria Nizińska kl. VIII b, SP 1;
III miejsce – Karol Bałabański kl. VIII b, SP 1;
b) szkoły ponadpodstawowe
I miejsce ex aequo – Wiktoria Krasowska kl. 3 HTL, ZSCKR w Dobrocinie i Małgorzata Tumiel kl. 1 HT, ZSCKR w Dobrocinie.
Dziękujemy wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy!