Wyniki etapu szkolnego Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości


 

 

15 grudnia 2023r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości.

Olimpiada ma charakter naukowo–techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań  proinnowacyjnych, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

Naszą szkołę na etapie II – eliminacji okręgowych będą reprezentowali:

I miejsce – Zofia Dzidziewicz klasa 2t

II miejsce Yaryna Khomenko klasa 3t

III miejsce Wiktoria Klonowską klasa 1b

 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, szczególnie zwycięzcom

mgr Krzysztof Staszan

Zrzut ekranu 2024-01-8 o 11.22.12