Warsztaty geograficzne czyli geografia w terenie


W roku szkolnym 2021/2022 klasa III Bp realizuje dodatkowy przedmiot – „Warsztaty geograficzne”.  Program warsztatów skierowany jest do uczniów szczególnie zainteresowanych geografią, dążących do rozwijania uzdolnień i poszerzania swoich wiadomości i umiejętności.

          Zajęcia te, to nic innego jak uczenie się przez odkrywanie, przeżywanie i działanie, w które zaangażowane są wszystkie zmysły. Program warsztatów został skonstruowany tak, aby w logicznym ciągu zależności, przybliżać uczniom zagadnienia najbliższego otoczenia.

          Podczas dwóch ostatnich zajęć młodzież wyznaczała kierunki za pomocą kompasu oraz uczestniczyła w grze terenowej opartej o mapę i azymut.

 

Stanisława Bladowska

 


Opublikowano: 11 października 2021