Spotkanie z oficerem Wojskowej Komendy Uzupełnień

26 września 2019 roku odbyło się spotkanie uczniów klas III LO i III i IV T z oficerem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Olsztynie por. Dariuszem Ruczyńskim. Młodzież została zapoznana z warunkami rekrutacji i możliwością pracy i kariery zawodowej w służbach mundurowych. Spotkanie zorganizował szkolny doradca zawodowy mgr Agnieszka Kosiewicz.