Praktyczny WOS


Dzięki pomocy Pani A. Kosiewicz ,na przełomie października i listopada, udało się zaprosić na lekcje wos prowadzonych przez prof. K.Dudka, przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu.

Najpierw klasy II B i III B, czyli klasy mające rozszerzony wos, mogły uczestniczyć w spotkaniu z policjantami, którzy poza przekazaniem informacji o funkcjonowaniu tej formacji mundurowej oraz warunkach przyjęcia nowych pracowników, rozmawiali także z młodzieżą o codziennej pracy m.in. na ulicach. Nasi goście tłumaczyli też niuanse pracy różnych formacji policyjnych.

Następnie klasa III B brała udział w lekcji z pracownikiem socjalnym. Pani reprezentująca morąski MOPS, najpierw opowiedziała czym ta instytucja się zajmuje i jak może pomagać potrzebującym, a następnie poprzez zajęcia warsztatowe pokazała praktyczną stronę swojej pracy. Ciekawostką może być fakt, że cała trójka gości z pewnym sentymentem prowadziła zajęcia, ponieważ są oni absolwentami naszej szkoły.

Kolejne tego typu lekcje odbędą się już niedługo, w planach jest spotkanie z przedstawicielem Urzędu Pracy i Wojska Polskiego.