Olimpiada Liderów Telekomunikacji i Informatyki POLTELEINFO – etap szkolny.


25 października obył się etap szkolny Olimpiady Liderów Telekomunikacji i Informatyki POLTELEINFO. Laureaci i finaliści zwolnieni są z części pisemnej egzaminu zawodowego technika informatyka a także otrzymują preferencyjne warunki przy rekrutacji na studia na wybranych Uczelniach Wyższych.

Wyniki etapu szkolnego zostaną ogłoszone za 6 tygodni.

mgr Krzysztof Staszan 

Zrzut ekranu 2023-11-3 o 08.23.08