Nasz wpływ na rozwój sztucznej inteligencji. Czego uczymy maszyny?


     W ramach zajęć dodatkowych uczniowie technikum pod opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych mgr Krzysztofa Staszana uczestniczyli w lekcji „Nasz wpływ na rozwój sztucznej inteligencji. Czego uczymy maszyny?”

     Opis wydarzenia: W świecie, który jawi się nam jako zmienny, niepewny, złożony i niejednoznaczny – poszukiwać będziemy pytań aktualnych, ciekawych i angażujących, dotykających każdego z nas. Pytań o naszą przyszłość w świecie, gdzie coraz więcej decyzji podejmują za nas technologie oparte na algorytmach i sztucznej inteligencji. Gdzie postawić granice w zaufaniu do maszyn? Czy taka granica jest stała i taka sama dla każdego człowieka? Jak stać się świadomym użytkownikiem nowoczesnych technologii albo twórcą nowych rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji?  Podczas naszego wydarzenia porozmawiamy o uczeniu maszynowym, a także o szansach i zagrożeniach, jakie niesie za sobą wykorzystanie sztucznej inteligencji, szczególnie w obszarze edukacji.

     Wydarzenie, jest częścią programu edukacyjnego „Przyszłość jest dziś” realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, NASK i Centrum Nauki Kopernik w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne”.