Lekcje wos w praktyce


Dzięki współpracy doradcy zawodowego Pani A. Kosiewicz i nauczyciela wos Pana K. Dudka, uczniowie klasy III B, czyli klasy mającej wiedzę o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym, nie ruszając się ze szkoły, mogli poznać kulisy pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu i oddziału Powiatowego Urzędu Pracy w Morągu. Dzięki uprzejmości Pań: Moniki Fijał z MOPS -u i Adriany Kosińskiej z PUP, młodzież mogła poznać specyfikę pracy obu instytucji, wypełnić przykładowe druki, usłyszeć jakie są formy wsparcia dla osób bezrobotnych czy mających trudności życiowe oraz poznać szczegóły pracy pracownika socjalnego i doradcy klienta.