Lekcje muzealne w maju


Dzięki współpracy z Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, uczniowie profesora Dudka, mieli możliwość uczestniczenia w cyklu lekcji muzealnych poświęconych następującej tematyce:

Patriotyzm u progu II wojny światowej i 80 lat później – wielkie czyny i małe gesty

  • Nie ma dzieci, są ludzie. Prawa dziecka to prawa człowieka
  • Tylko w marzeniach człowiek jest naprawdę wolny
  • Prawie bezprawie. Dyskryminacja w czasie II wojny światowej

Tematyka zajęć była tak dobrana, aby na tle wydarzeń historycznych, głównie II wojny światowej, móc poruszyć problematykę społeczną aktualną również dzisiaj. Dzięki tym lekcjom młodzież mogła zarówno poznać lepiej trudne czasy II wojny światowej, jak i mogła zabrać głos w bardzo ważnych do dzisiaj kwestiach jakim jest patriotyzm, marzenia czy zagadnienia prawne. Sposób pracy placówek oświatowych oraz kulturalnych w ostatnim czasie znacząco się zmienił. Ten trudny eksperyment niesie rozmaite niedogodności, zarazem jednak otwiera możliwości edukacyjne, które pozwalają skorzystać m.in. z takiej formy pracy na odległość.

pobraneOpublikowano: 20 maja 2021