Książka „Dawny Morąg w stu ilustrowanych opowieściach”


W Oficynie Wydawniczej „Retman” czeka przygotowana do druku książka „Dawny Morąg w stu ilustrowanych opowieściach”. Jej autorami są Piotr i Sonia Taciak, redaktorem zaś Tadeusz Prusiński. Piotr i Tadeusz to absolwenci morąskiego liceum, obaj mieszkają dzisiaj w Olsztynie.

„Dawny Morąg” to albumowa praca ukazująca miasto przed 1945 rokiem, jego dzieje, architekturę i mieszkańców. Książka, przygotowana do wydania na najwyższym poziomie edytorskim, zawiera sto, często nieznanych ilustracji i obszernych opowieści do nich. Po prostu dawny Morąg w ilustrowanej, historycznej, dobrze napisanej pigule.
Praca wzbogacona została o indeksy (nazw geograficznych, dwujęzyczne spisy ulic) oraz szczegółowe informacje o pochodzeniu ilustracji. Książka piękna i potrzebna, do tego w twardej oprawie, albumowego formatu (19,5×28,5 cm), w kolorze, przygotowana do druku na papierze świetnej jakości.

W Oficynie „Retman” (www.mojabibliotekamazurska.pl) takie książki mają już Węgorzewo i Dąbrówno. W przypadku tej drugiej miejscowości aktualny jest czas przeszły, bo cały nakład rozszedł się w ciągu kilku miesięcy.

Władze Morąga nie są zainteresowane wsparciem tej publikacji, istniejąca zaś w mieście sieć sprzedaży książek nie daje nadziei na skuteczną jej dystrybucję. Szansą na jej ukazanie jest więc dotarcie do szerokiego grona potencjalnych nabywców.

Stąd nasze pytanie do uczestników Zjazdu: czy byliby Państwo zainteresowani zakupem tej książki w dniu Zjazdu Absolwentów. Cena detaliczna książki wyniosłaby 60 zł, ale wszyscy Absolwenci, którzy złożą do końca lipca br. deklarację jej zakupu nabędą ją za 50 zł!

Jeśli uda nam się zgromadzić odpowiednio dużą grupę zainteresowanych osób „Dawny Morąg” ukaże się jesienią, a Państwo odbiorą swoje egzemplarze w dniu Zjazdu.

okladka_morag