Komunikat: Uczniowie przyjęci do klas pierwszych.


Uczniowie przyjęci do klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024 proszeni są o uzupełnienie dokumentacji o następujące dokumenty:
zdjęcia 2x,
karta zdrowia,
kopia aktu urodzenia,
jeżeli uczeń posiada to również orzeczenie/ opinie.