KOLEJNY PROJEKT Z GRECJĄ PMU POWER


Z ogromną przyjemnością informujemy, iż nasz wniosek projektu FRSE „Ponadnarodowa mobilność uczniów”realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój został zatwierdzony do realizacji.

Autorką i koordynatorką projektu jest p. Alicja Śledź.

Szczegóły projektu:

 • Numer: 2021-1-PMU-4345
 • Tytuł: Edukacja bez granic-Rozwój kompetencji kluczowych.
 • Kwota dofinansowania: 170 724,00 PLN
 • Czas trwania projektu: 6 miesięcy – 1.06 -30.11.2022 r.
 • Szkoła przyjmująca: 4ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης w Katerini w Grecji;

http://4lyk-kater.pie.sch.gr/

Grupa docelowa:

20 uczniów z kl. I, II, IIIp Liceum i Technikum .

Projekt ten skierowany jest do uczniów zmagających się na co dzień różnorodnymi problemami zdrowotnymi *:

-z niepełnosprawnością (słabo słyszący, słabo widzący, z zespołem Aspergera) –oprócz niepełnosprawności ruchowej

-z zaburzeniami emocjonalnymi, depresyjnymi, lękowymi

-z chorobami przewlekłymi

Uczniowie ci powinni wykazywać się m.in. motywacją do pracy w działaniach projektowych; otwartością, tolerancją i umiejętnością/chęcią pracy w grupie; nienagannym zachowaniem; wysoką frekwencją; zaangażowaniem w życie szkolne/pozalekcyjne.

* Wymagane zaświadczenie lekarskie poświadczające problem zdrowotny (lekarz rodzinny; lekarz specjalista; psycholog; psychiatra; psychoterapeuta) oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w wyjeździe zagranicznym, z uwzględnieniem ponad 30-godzinnej podróży autokarem). Uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię z poradni pp uwzględniające ww problemy zdrowotne nie muszą dostarczać zaświadczeń o chorobie, tylko zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wyjazdu.

 

 

 

 

Plan działań projektowych:

1 etap:

 • rekrutacja 20 uczniów z klas I, II i IIIp liceum i technikum (maj 2022) –REKRUTACJA ROZPOCZNIE SIĘ W MAJU; WKRÓTCE DOSTĘPNE BĘDĄ FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE – informacje będą podane na stronie szkoły oraz przesłane uczniom i rodzicom poprzez dziennik elektroniczny
 • wizyta przygotowawcza- wyjazd 2 nauczycieli do szkoły partnerskiej w Katerini w celu poznania szkoły przyjmującej oraz opracowania szczegółów mobilności i działań projektowych (czerwiec 2022)
 • zajęcia przygotowawcze kulturowe, pedagogiczne i językowe dla uczestników
 • wsparcie logistyczne dla uczestników (zapewnienie m.in. ubezpieczenia, transportu, zakwaterowania, wyżywienia)

2 etap:

 • 12-dniowa mobilność (wyjazd) 20 uczniów i 4 nauczycieli do Grecji (region Riwiery Olimpijskiej) –realizacja programu działań projektowych

(wrzesień-październik 2022) – wyjazd odbędzie się wraz z grupą z projektu Erasmus+ w tym samym terminie, tym samym transportem, uczniowie zakwaterowani będą w tym samym hotelu; grupy realizować będą zadania projektowe w innych szkołach, lecz atrakcje, wycieczki, program kulturowy odbywać się będzie wspólnie.

 Szczegółowy program mobilności opracowany będzie w kolejnych tygodniach i dotyczyć będzie m.in. następujących zagadnień:

-zapoznanie się i praca projektowa z greckimi uczniami

– podobieństwa i różnice kulturowe między Polską i Grecją

– podobieństwa i różnice między polskim i greckim systemem edukacji

– problemy polskich i greckich uczniów i efektywne sposoby radzenia sobie z nimi,

-język obcy/wielojęzyczność przepustką do świata i samorozwój

-wycieczki po regionie Riwiery Olimpijskiej

Rezultatem wszystkich tych działań będzie organizacja Festiwalu Polsko-Greckiego w szkole przyjmującej oraz wysyłającej po powrocie z mobilności.

 • Transport: komfortowy autokar
 • Podróż: ponad 30 godzin przez następujące kraje: Polska-Słowacja-Węgry-Serbia-Macedonia-Grecja
 • Zakwaterowanie: Hotel min. *** z basenem, w pobliżu morza (300-600 m), u stóp masywu Olimpu
 • Wyżywienie w hotelu: 3 posiłki- śniadanie, obiad i kolacja, wszystko w postaci szwedzkiego bufetu
 • Atrakcje: wycieczki m.in. Meteory- Ósmy cud Świata, wyspa Skiathos, Zamek Platamonas, Paleos Panteleimonas; plażowanie; taniec Zorba

3 etap:

 • stworzenie materiałów promujących działania projektowe (m.in. filmy, zdjęcia, słownik polsko-grecko-angielski, prezentacje)
 • promocja działań i efektów projektowych
 • Festiwal Polsko-Grecki
 • uczniowie otrzymają dokumenty potwierdzające zdobyte w trakcie wyjazdu umiejętności

 

Cele projektu:

 • Główny cel: rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz wyrównanie dostępu i włączenie społeczne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Cele szczegółowe:

– Rozwój kompetencji językowych, osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się.

-Rozwój kompetencji cyfrowych.

-Wszechstronny rozwój uczniów szkoły.

– Wzrost świadomości europejskiej różnorodności kulturowej i językowej

-Podniesienie poziomu nauczania języków obcych.

-Podniesienie jakości pracy szkoły.

-Umiędzynarodowienie szkoły.

-Promocja szkoły i zwiększenie konkurencyjności wobec innych szkół ponadpodstawowych.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!

Transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, udział w wycieczkach po regionie Grecji, przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne i wszystkie inne działania projektowe finansowane są z funduszy UE.

 

UWAGA!!!

TO JEDEN Z WIELU PROJEKTÓW, KTÓRE W NAJBLIŻSZYCH MIESIĄCACH I LATACH BĘDĄ REALIZOWANE W NASZEJ SZKOLE.

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW DO UDZIAŁU W PROJEKTACH EUROPEJSKICH.

GALERIA pdf