Dni Nauki – dzień 1


                W piątek 22 X 2021 r., uczniowie klas pierwszych wzięli udział w „Dniach Nauki”. Celem głównym było pokazanie tym, którzy nie rozszerzają danego przedmiotu, ciekawych doświadczeń z matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii i informatyki. Aby móc rzeczywiście zetknąć się z ćwiczeniem, klasy zostały podzielone na kilkuosobowe grupy, które udały się do prof. M. Jabłońskiej, S. Bladowskiego, D. Sadłowskiej, S. Bladowskiej i K. Staszana. Poniżej znajdziecie krótki opis przeprowadzonych zajęć oraz wnioski, jakie przedstawili sami uczestnicy.

Najpierw uczniowie kl. III Ap z grupy 2 (rozszerzający chemię), prezentowali trzy doświadczenia – otrzymywanie i badanie palności gazów: acetylenu (1), wodoru(2) i tlenu (3). Zademonstrowano także techniki zbierania gazów lżejszych i cięższych od powietrza oraz nierozpuszczalnych w wodzie. Następnie uczniowie z kl. I A zaopatrzeni w fartuchy, okulary i rękawice, wykonywali przedstawione eksperymenty samodzielnie, lecz pod kontrolą uczniów prezentujących i nauczyciela.

    Następnie uczniowie kl. III Ap z grupy 1 (rozszerzający fizykę), demonstrowali kilka doświadczeń z elektrostatyki: wahadło elektrostatyczne z zastosowaniem generatora Van der Graaffa (1), wyładowania elektrostatyczne przy użyciu maszyny elektrostatycznej (2), oddziaływanie ciał naelektryzowanych z pomocą konduktorów kulistych i gruszkowatych (3), pokaz wiatru elektrycznego z konduktora kulistego z ostrzem (4), wykrywanie ładunku za pomocą elektroskopu (5), elektryzowanie ciał przez dotyk, potarcie i indukcję elektrostatyczną (6) magnetyzmu: powstawanie prądów wirowych podczas spadku magnesu neodymowego w rurze miedzianej i aluminiowej (1), prądu stałego: budowa i działanie silnika elektrycznego  z baterii, gwoździa, magnesu i przewodu(1).  Naszymi gośćmi byli uczniowie kl. I b (3 lekcja) i I t (5 lekcja). Podobnie jak podczas zajęć z chemii, uczniowie zaproszeni, wszystkie prezentowane eksperymenty wykonywali samodzielnie, ale pod opieką uczniów prezentujących oraz nauczyciela.

Celem zajęć z biologii było pokazanie, że ten przedmiot to także ciekawe doświadczenia, które może przeprowadzić każdy z uczniów (nawet z humany). Wykonując je uczniowie potwierdzili, że biologia towarzyszy nam na co dzień. Wszystkie z wykonywanych doświadczeń można przeprowadzić w warunkach domowych robiąc z kuchni domowe laboratorium (nie jest wymagany specjalistyczny sprzęt, a potrzebne składniki znajdziemy w kuchni) i zaskakując swoimi umiejętnościami rodzinę. Tematyka doświadczeń „Dlaczego ciasto rośnie – fermentacja etanolowa przeprowadzana przez drożdże”, ” Czy soki owocowe kupowane w sklepie mają tyle samo witaminy C co owoce?”, „Aktywność katalazy w wybranych owocach i warzywach”,” Budowa modelu klatki piersiowej”.

Na zajęciach informatycznych uczniowie klas pierwszych zapoznali się z budową i zasadą działania drukarki 3D firmy Zoltrax. Prace w 3D wykonywali za pomocą programu Thinkercar za pośrednictwem strony internetowej. Kolejnym urządzeniem poznanym na zajęciach były tablety graficzne firmy Wacom, za pomocą tych urządzeń uczniowie tworzyli grafikę w programie Gimp. Dla olbrzymiej części pierwszoklasistów było to pierwsze zetknięcie z tymi urządzeniami, które dają możliwość rozwijać swoje pasje/umiejętności graficzne.

Podczas  Dni Nauki odbyły się również zajęcia z geografii. Uczniowie klasy III Bp rozszerzający ten przedmiot przygotowali i wspólnie z S. Bladowską przeprowadzili zajęcia terenowe dla klas: IA, IB i IT. Zespoły z każdej z wymienionych klas miały za zadanie rozszyfrować hasło, którego fragmenty ukryte były w różnych częściach parku miejskiego. Wskazówką do wykonania zadania było podanie azymutów i odległości między poszczególnymi częściami hasła. Wszyscy uczestnicy poradzili sobie z zadaniami celująco.

Na matematyce uczniowie układali tangramy czyli chińskie łamigłówki, składające się z siedmiu figur geometrycznych. Ćwiczenia były okazją do rozwijania wyobraźni przestrzennej oraz kreatywności. Na zajęciach powstały np. koty, ryby, jabłka. Pod koniec zajęć, z wszystkich 4 tangramów, klasa IA utworzyła noc sylwestrową, IB młyn, a It parasol.


OPINIE UCZNIÓW:

klasa 1T

Plusy

Zobaczyć doświadczenia z różnych przedmiotów.
Ciekawe doświadczenia.
Dobra atmosfera.
Poznanie innych uczniów z klas starszych.
Zajęcia na powietrzu.
Możliwość uzyskania oceny.
Możliwość odkrycia nowych zainteresowań.
Poznanie różnych przyrządów podczas doświadczeń.
Praktyczne wykonanie doświadczeń.

Minusy

– krótki czas trwania imprezy
– początkowa organizacja (co, gdzie, kiedy?)
– uczestnictwo nie zawsze w tych doświadczeniach, które by chcieli dani uczniowie.

I B

Plusy:
-zajęcia były interesujące, dobrze prowadzone
-robiliśmy ciekawe doświadczenia, eksperymenty
-muzyka na zajęciach
-ciekawa rozmowa
-nauka przez zabawę
-integracja z innymi ludźmi
– nowe ciekawe doświadczenie
– poszerzenie wiedzy
– Pani od biologii była miła
– Oskar G. bardzo fajnie tłumaczył
– wiem, jak działa kompas
– miło spędzony czas
– dowiedziałem się, co to jest i jak działa drukarka 3D
– dowiedziałem się, jak obsługiwać tablet graficzny
– porozmawiałem na luzie z nauczycielem
– mogliśmy sami wykonać różne projekty z prądem i to było ciekawe
– możliwość poznania nowych rzeczy
– miła atmosfera na zajęciach

Minusy:
– zajęcia trwały za krótko
– na dworze było zimno

I A

Plusy :
+ praca w małych grupach
+przeprowadzone doświadczenia były dla uczniów ciekawe
+ okazja do zobaczenia przedmiotu z praktycznej strony
+ zajęcia były przeprowadzone w sposób zrozumiały i czytelny
+ dobra atmosfera na zajęciach

Minusy:
– tylko jedna godzina
– nieliczni uczniowie chcieliby mieć możliwość wyboru zajęć

Jak widać zdecydowanie dominują plusy, nad eliminacją minusów popracujemy przy okazji kolejnej edycji.


Opublikowano: 26 paź 2021