Biol-chem na zajęciach doświadczalnych w UWM


W piątek 03 czerwca – 22 osobowa grupa uczniów z klasy II A o profilu biologiczno – chemicznym, wzięła udział w zajęciach laboratoryjnych na jednej z pracowni w Katedrze Chemii UWM w Olsztynie. Młodzież dotarła do Kortowa, podróżując pociągiem i autobusami. Tematem dwugodzinnych zajęć  były reakcje redox z udziałem barwnych związków chromu, manganu i żelaza. Uczniowie wykonywali doświadczenia w 2-3 osobowych grupach, zapisując obserwacje, wnioski i równania reakcji w formach: cząsteczkowej i jonowej, w opracowanych przez prowadzącą – kartach pracy. Zajęcia z młodzieżą prowadziła Pani Dr Jolanta Paprocka, która już dawniej przygotowywała i prowadziła zajęcia dla uczniów Naszej Szkoły. Zajęcia zostały przygotowane i przeprowadzone w ramach promocji nowej Katedry Chemii na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego. Pod koniec ciekawych zajęć, uczniowie i nauczyciele otrzymali pamiątkowe gadżety z logo Uczelni i ofertą UWM na rok akademicki 2022/2023.

      Opiekę nad młodzieżą pełnili: Pani Prof. Marta Rybska – wychowawczyni II A i Pan Prof. Sławomir Bladowski – nauczyciel chemii.


Opublikowano: 8 cze 2022