Zespół Szkół Licealnych – szkoła z potencjałem!


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie jest jedną z kilku uczelni współpracujących z Liceum Ogólnokształcącym Nr II im. L. Kruczkowskiego i technikum Nr 2 w Morągu. Obie te szkoły tworzą Zespół Szkół Licealnych.

Liczne kontakty ze światem nauki, działania dydaktyczne oraz realizacja wielu projektów pozwalają uczniom na wysoki rozwój kompetencji i zdobywanie wiedzy niezbędnej w czasie studiów. Potwierdzeniem dobrego przygotowania swoich absolwentów do rozpoczęcia studiów na olsztyńskiej uczelni jest wyróżnienie Zespołu Szkół Licealnych nagrodą „Chiron – szkoła z potencjałem”. Tytułowy Chiron był antycznym centaurem, który wychowywał greckich herosów. Morąska szkoła znalazła się w elitarnym gronie 9 szkół z Warmii i Mazur zasługujących na uznanie ze względu na bardzo dobre przygotowanie uzdolnionej młodzieży do studiów.

27 marca 2019 r. w trakcie konferencji w Auli Teatralnej Centrum Nauk Humanistycznych  UW-M w Olsztynie nagrodę oraz dyplom odebrał reprezentujący szkołę Krzysztof Staszan za osiągnięcia w obszarze nauk społecznych i sztuki. Warto dodać, że przy ocenie laureatów uwzględniono między innymi liczbę studentów z danej szkoły, ich sukcesy. Istotna była też liczba absolwentów danej szkoły otrzymujących stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Zespół Szkół Licealnych został uhonorowany wyróżnieniem po raz drugi.