Zdjęcia klasowe – odbiór wzoru


Gospodarze lub skarbnicy klas !

Proszę zgłaszać się do sekretariatu po odbiór wzoru zdjęcia swojej klasy.

Po odebraniu wzoru należy pokazać go w klasie, sporządzić listę chętnych do zakupu oraz zebrać pieniądze.

Koszt zdjęcia – 8

Listę chętnych, wzór zdjęcia oraz zebrane pieniądze proszę przekazać do sekretariatu

  do dnia 18.10.2019 r. (piątek)

Proszę pilnować wzoru zdjęcia gdyż jest do zwrotu.