ZASTĘPSTWA 9 lutego 2018r. (piątek)


klasa lekcja Zastępstwo
I A 1 Wolna
6 Matematyka (z lekcji 1) – p. I. Talko
II ABC 5 Zajęcia z wos odwołane (czytelnia)
6-7 Zajęcia z fizyki odwołane
III AB 7-8 Zajęcia z wos odwołane