POPRAWIONE ZASTĘPSTWA 6 maja 2019r. (poniedziałek)


klasa lekcja Zastępstwo
I A 3 j. polski – p. K. Horbacz (zast)
7-8 Wolne
I B 2 Historia – p. A. Kochanowska (zast)
3 Religia (z lekcji 2) – ks. S. Milde
I T 4 Gospodarka (z lekcji 7) – p. K. Rydzik
5 Wos – p. K. Dudek (zast)
6-7 Pracownia – SOiSK – p. K. Staszan (z lekcji 5-6)
8 j. niemiecki
II A 1-2 Zajęcia z geografii odwołane
II B 1-2 Zajęcia z geografii odwołane
II T 4 Matematyka – p. M. Jabłońska (zast)
6 Informatyka (cała klasa) – p. P. Sikorski
7-8 Pracownia – SoiSK (cała klasa) – P. Sikorski