ZASTĘPSTWA 4 listopada 2019 r. (poniedziałek)


klasa lekcja Zastępstwo
I Ap 8 Zajęcia z j. rosyjskiego odwołane
I Bp 8 Zajęcia z j. rosyjskiego odwołane
I Ag 1-2 Wf dziewcz. – zajęcia odwołane
7 grupa j. rosyjskiego – czytelnia
I Bg 7 grupa j. rosyjskiego – czytelnia
8 Wych. do życia w rodz. – p. D. Sadłowska (zast)
I Tg 1-2 Wf dziewcz. – zajęcia odwołane
II A 6-7 Wf dziewcz. – zajęcia odwołane
II B 6-7 Grupa p. D. Pietkiewicz – wych. do życia w rodz. – p. D. Sadłowska (zast)
III A 7 Zajęcia z j. rosyjskiego odwołane
III B 7 Zajęcia z j. rosyjskiego odwołane