ZASTĘPSTWA 19 grudnia 2018r. (środa)


klasa lekcja Zastępstwo
I A 4 j. polski (z 10.12) – p. K. Horbacz
6 Historia (z lekcji 4) – p. A. Kochanowska
III A 3-4-5 Test diagnozujący  z matematyki (poziom podstawowy)

Grupa p. I. Talko – aula

Grupa p. P. Sikorskiego – s. 8

III C 3-4-5 Test diagnozujący  z matematyki (poz. podstawowy)

Grupa p. I. Talko – aula

Grupa p. P. Sikorskiego – s. 8

Grupa p. M. Jabłońskiej – s. 18

IV T 3-4-5 Test diagnozujący  z matematyki (poz. podstawowy) – p. I. Talko, aula