ZASTĘPSTWA 17 czerwca 2019r. (poniedziałek)


klasa lekcja Zastępstwo
I B 1 Wolna
II B 3-4 Przyroda (cała klasa) – p. D. Sadłowska
5 Chł – wych. do życia w rodz. – p. D. Sadłowska (zast)