ZASTĘPSTWA 16 stycznia 2019r. (środa)


klasa lekcja Zastępstwo
I T 6-7 wolne
III A 3-4-5 Test diagnostyczny z j. polskiego (poziom podstawowy)
Grupa rozsz., sala nr 11 – p. A. Śledź (lekcja 3), p. P. Sikorski (l. 4-5)
Grupa podst., sala nr 14 – p. K. Horbacz (lekcja 3), p. I. Talko (l. 4-5)
III C 3-4-5 Test diagnostyczny z j. polskiego (poziom podstawowy)
Grupa podst., sala nr 12 – p. D. Zawarczyńska-Kutarba (lekcja 3), p. M. Jabłońska (l. 4-5)
Grupa rozsz., sala nr 11 – p. A. Śledź (lekcja 3), p. P. Sikorski (l. 4-5)
III T 4 Wych. do życia w rodz. – p. D. Sadłowska (zast)
5 Zajęcia z wych. (z czw. 17.01) – p. K. Staszan
IV T 3-4-5 Test diagnostyczny z j. polskiego (poziom podstawowy), s. 3 – p. K. Dudek (l.3-4), p. D. Zawarczyńska-Kutarba (l. 5)