POPRAWIONE ZASTĘPSTWA 15 stycznia 2019 r. (wtorek)


klasa lekcja Zastępstwo
I T 4 Matematyka – p. M. Jabłońska
5 Wych. do życia w rodz. – p. D. Sadłowska (zast)
II AB 1 Zajęcia z j. rosyjskiego odwołane
3 j. polski podst. – p. D. Zawarczyńska-Kutarba
III  AC 1-2 Test diagnostyczny z j. angielskiego (poziom podstawowy)
Grupa 3a1 (KSz-B) – p. K. Szpechar-Butkiewicz, sala nr 11
Grupa 3a2 (EG) – p. S. Bladowski, sala nr 8
Grupa 3a3 (SM-K) – p. S. Bladowska, sala nr 14
6-7 Zajęcia z j. polskiego odwołane
IV T 1-2 Test diagnostyczny z j. angielskiego (poziom podstawowy)
Sala nr 4 – p. Ł. Zaleski