ZASTĘPSTWA 15 lutego 2019 r. (piątek)


klasa lekcja Zastępstwo
I A 2 Chłopcy – wych. do życia w rodz. – p. D. Sadłowska, dziewcz. – wolne
I T 1 Wolna
2 UTK (z lekcji 1) – p. Ł. Zaleski
6 Biologia (z lekcji 2) – p. D. Sadłowska
II A 3-4 j. polski (cała klasa) – p. T. Kizło, s. 11
II B 3-4 j. polski (cała klasa) – p. D. Zawarczyńska-Kutarba, s. 12
5 wych. do życia w rodz. – p. D. Sadłowska (zast)
III A 3 j. niemiecki (z lekcji 7), złączenie grup – p. M. Rybska, s. 16
6-7 wolne