POPRAWIONE ZASTĘPSTWA 14 marca 2019r. (czwartek)


klasa lekcja Zastępstwo
I A 2 Matematyka – p. I. Talko, s. 17
4 j. angielski – p. K. Szpechar-Butkiewicz, s. 19 (cała klasa)
6 j. polski – p. D. Zawarczyńska-Kutarba, s.12
7 Zajęcia z j. rosyjskiego odwołane
I B 4 j. angielski – p. K. Szpechar-Butkiewicz, s. 19 (cała klasa)
7 Zajęcia z j. rosyjskiego odwołane
I T 1-7 Wycieczka
II A 1-2 Zajęcia z j. angielskiego odwołane
3-4 Biologia – p. D. Sadłowska (zastępstwo)
5 j. polski podst. – p. D. Zawarczyńska-Kutarba, s. 12
II B 1-2 Zajęcia z j. angielskiego odwołane
3-4 Biologia – p. D. Sadłowska (zastępstwo)
III A 4 j. polski (cała klasa) – p. K. Horbacz
5-6 Grupy II i III – p. E. Gaweł, s. 24
8 Zajęcia z j. rosyjskiego odwołane
III C 3 Grupa p. M. Jabłońskiej – j. polski – p. K. Horbacz
4 j. polski (cała klasa) – p. D. Zawarczyńska-Kutarba
5-6 Grupy II i III – p. E. Gaweł, s. 24
8 Zajęcia z j. rosyjskiego odwołane
III T 5 Chłopcy – wych. do życia w rodz. – p. D. Sadłowska