ZASTĘPSTWA 14 marca 2018r. (środa)


klasa lekcja Zastępstwo
I B

 

1-2 Szkolenie dot. cyberprzemocy (sala nr 4) – p. K. Horbacz
3 Spotkanie w auli
I T 1-2 Wolna
3-4 Szkolenie dot. cyberprzemocy (sala nr 4) – p. S. Bladowski/p. M. Jabłońska
II ABC 3 Grupa wos rozsz i historia rozsz – spotkanie w auli
IV T 5 Zajęcia z j. polskiego odwołane – czytelnia