ZASTĘPSTWA 14 maja 2019 r. (wtorek)


klasa lekcja Zastępstwo
I A 2 j. polski – p. K. Horbacz
5 Historia – p. A. Kochanowska
I B 2 Matematyka – p. I. Talko
4 Podst. przeds. – p. K. Rydzik
6 Wok – p. K. Horbacz
I T 5 j. polski – p. K. Horbacz (zastępstwo)
II AB 3-4 j. polski podst. – p. I. Talko (matematyka), s. 17
II T 1 Wok – p. K. Horbacz (zastępstwo)
2 Historia – p. A. Kochanowska (zastępstwo), s.3