ZASTĘPSTWA 14 lutego 2020 r. (piątek)


klasa Lekcja Zastępstwo
I Ap 3-4 Spotkanie w auli – p. S. Mazuro-Kostyszyn/p. M. Stępkowska-Fanfara/p. K. Dudek
I Bp 3-4 Spotkanie w auli – p. A. Kochanowska/p. M. Stępkowska-Fanfara
I Ag 6 Grupa 1 – p. A. Śledź (zastępstwo)
I Bg 6 Grupa 1 – p. A. Śledź (zastępstwo)
II A 3-4 Spotkanie w auli – ks. S. Rozumek (cała klasa)/p. I. Talko
II B 3-4 Spotkanie w auli – p. S. Bladowska/p. M. Jabłońska