ZASTĘPSTWA 12 lutego 2020 r. (środa)


klasa Lekcja Zastępstwo
I Ag 3 Grupa 1 – j. ang. – p. A. Śledź (zast)
I Bg 3 Grupa 1 – j. ang. – p. A. Śledź (zast)
II A 5 Grupa 2 – j. ang. – p. M. Stępkowska-Fanfara (zast), s. 19
6 Grupa 2 – czytelnia
II B 5 Grupa 2 – j. ang. – p. M. Stępkowska-Fanfara (zast), s. 19
6 Grupa 2 – czytelnia
III T 1 Wych. do życia w rodz. – p. D. Sadłowska (zast), s. 23
2 Hist. i społ. – p. K. Dudek (z lekcji 7), s. 3