POPRAWIONE ZASTĘPSTWA 12 lutego 2019 r. (wtorek)


klasa lekcja Zastępstwo
II A 1 Zajęcia z j. rosyjskiego odwołane
5 Matematyka (cała klasa) – p. I. Talko
II B 1 Zajęcia z j. rosyjskiego odwołane
III A 1-2 Zajęcia z informatyki odwołane
3-4 Cała klasa – p. D. Pietkiewicz
III C 1-2 Zajęcia z informatyki odwołane
3-4 Cała klasa – p. D. Pietkiewicz
III T 4 Grupa II – czytelnia
5-6 Grupa I – pracownia bazy – p. K. Staszan (z lekcji 7-8), s. 5
7-8 Wolne
IV T 1-2 wolne