ZASTĘPSTWA 12 lutego 2018r. (poniedziałek)


klasa lekcja Zastępstwo
II A 3-4 j. polski – p. K. Horbacz (cała klasa)
II B 3-4 Grupa p. T. Kizły – j. polski z p. D. Zawarczyńską-Kutarbą
II C 3-4  j. polski (cała klasa) z p. D. Zawarczyńską-Kutarbą
II T 1-2 wolne
III B 3 Chłopcy – wych. do życia w rodz. – p. D. Sadłowska (zast)
5 His – p. A. Kochanowska (z lekcji 3)
6 j. polski – p. K. Horbacz (zastępstwo)