ZASTĘPSTWA 12 listopada 2019 r. (wtorek)


klasa lekcja Zastępstwo
I Ap 5-6-7 Wyjście do biblioteki miejskiej, opiekun – p. A. Kosiewicz
I Bp 5-6-7 Wyjście do biblioteki miejskiej, opiekun – p. M. Rybska
I Tp 5-6-7 Wyjście do biblioteki miejskiej, opiekun – ks. S. Rozumek
I Tg 4 Wych. do życia w rodz. – p. D. Sadłowska (zastępstwo)
5-6-7 Wyjście do biblioteki miejskiej, opiekun – p. T. Osękowski
II AB 5 Grupa p. T. Kizły – wych. do życia w rodz. – p. D. Sadłowska (zast)
6 j. polski rozsz. – p. K. Horbacz