ZASTĘPSTWA 12 czerwca 2019 r. (środa)


klasa lekcja Zastępstwo
I B 3 Historia – p. A. Kochanowska (zastępstwo)
II A 1-2 Zajęcia z geografii i chemii odwołane
4 HiS (cała klasa) – p. K. Dudek
7-8 Zajęcia z wf odwołane
II B 1-2 Zajęcia z geografii i chemii odwołane
4 HiS (cała klasa) – p. A. Kochanowska
7-8 Zajęcia z wf odwołane