ZASTĘPSTWA 07 lutego 2019r. (czwartek)


klasa lekcja Zastępstwo
II A 1-2 Wf dz gr. 2 – zajęcia odwołane
5 Grupa j. pol. podst. – p. D. Sadłowska (wdrż), zast.
II B 1-2 Wf dz gr. 2 – zajęcia odwołane
6 Cała klasa – wych. do życia w rodz. – p. D. Sadłowska (zast)
III A 4 j. polski (cała klasa) – p. K. Horbacz
7 Zajęcia z wych. (z pt. 8.02) – p. K. Horbacz
III C 4 j. polski (cała klasa) – p. D. Zawarczyńska-Kutarba
III T 3 Wf (cała klasa) – p. R. Turczyński
4 chłopcy – wych. do życia w rodz. – p. D. Sadłowska (zast)